Retrofit DPF

 

Algemeen

Oudere diesel voertuigen die af fabriek zonder roetfilter geleverd werden kunnen achteraf enkel uitgerust worden met een retrofit filter. 

 

Retrofit filters zijn open of halfopen filter en hebben een afvangrendement van max 50% . Ze zorgen ervoor dat bepaalde oudere diesel alsnog in een lage-emissie (LEZ) mogen rijden.

 


 

 

Wat is een lage-emissiezone ?

 

Een lage-emissiezone (LEZ) is een zone binnen een stand waar de meest vervuilende voertuigen niet meer zijn toegelaten.

Waarom voeren steden lage-emissiezones in ?

 

Het invoeren van een lage-emissiezone (LEZ) heeft als doel om de gezondheidsimpact van verkeer te verminderen.  Luchtverontreiniging heeft een negatieve impact op onze gezondheid. In 2013 duidde de Wereldgezondheidsorganisatie luchtverontreiniging in zijn geheel als kankerverwekkend aan.

 

Verkeer draagt sterk bij aan de lokale roetconcentraties. Dit zijn zeer kleine stofdeeltjes die een bedreiging vormen voor onze gezondheid. Vooral oude dieselwagens stoten veel roet uit. Als sterk vervuilende voertuigen uit een gebied geweerd worden, dan zullen de roetemissies en -concentraties sterk dalen. Hierdoor daalt het risico op aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten.

 

Ook autodelen kan een optie zijn voor mensen die weinig kilometers afleggen en geen nieuwe wagen kunnen of willen kopen. Bij het verlenen van lokale toelatingen (link naar lokale toegangsregels) zullen de gemeenten bovendien een sociaal gunstig tarief moeten hanteren voor de inwoners van een LEZ die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze website maakt gebruik
van cookies om uw
gebruikservaring te verbeteren.