Deze ladderwagen van de brandweer van Boom (B) werd uitgerust met een HT20

en

bijhorende elektrische 3-wegklep.  De klep wordt gestuurd via de handrem.Vermits er geen behoefte was aan een permanente filtering van de
uitlaatgassen werd gekozen voor deze oplossing.  De 3-wegklep
(by-pass) zorgt ervoor dat het filter kan uitgeschakeld worden en
slechts gebruikt wordt wanneer de omstandigheden er om vragen.