Bij Synwood hebben ze zijlader in gebruik.  Vermits de zijlader veel buiten rijdt werd er besloten een HT20 met 3-wegklep te monteren.