Infrabel heeft twee mobiele kranen.  Om deze kranen in en uit de stelplaats te rijden wordt gebruik gemaakt van onze L20 uitlaatgasfilters.  De locomotief heeft twee uitlaatpijpen (links en rechts).  Op elke uitlaat wordt een dubbele L20 gemonteerd en om voldoende filteropppervlakte te creëren.