Bij de MIVB te Brussel (Houtweg)
wordt in de werkplaats gebruik gemaakt

van onze EHC L20 met balg om de
bussen binnen en buiten te rijden, als

ook om de bussen intern te
verplaatsen tijdens het herstellingsproces.