Her en der worden ook bij het Nederlandse leger EHC uitlaatgasfilters gebruikt om voertuigen intern te verplaatsen.